Oferta

INTEGRACJA SENSORYCZNA SI

W Gabinecie Terapii Integracji Sensorycznej „Fikołkowo” zajmujemy się kompleksową terapią integracji sensorycznej, obejmującą diagnozę i zajęcia terapeutyczne.
Diagnoza procesów integracji sensorycznej składa się z 3-4 spotkań,
w czasie których terapeuta przeprowadza:
– wywiad z rodzicami na temat trudności dziecka,
– obserwację dziecka na sali w czasie swobodnej i kierowanej aktywności, wykonanie testów i prób klinicznych,
– omówienie i przekazanie diagnozy w formie pisemnej.

Terapia SI to indywidualne, dostosowane do potrzeb dziecka zajęcia w formie zabaw ruchowych. Prowadzone są przez certyfikowanego terapeutę integracji sensorycznej. Odbywają się najczęściej 1-2 razy w tygodniu. Czas trwania zajęć to 50 minut.

TRENING SŁUCHOWY TOMATISA®

Można dobrze słyszeć i źle słuchać. Możemy mieć doskonały słuch, a nasze słuchanie może być zaburzone. Nasz mózg nie zwraca wtedy uwagi na dźwięki przekazywane przez ucho, nie jesteśmy w stanie poprawnie zanalizować komunikatu sensorycznego docierającego do naszego ucha. Metoda TOMATISA® to naturalny sposób stymulacji neurosensorycznej. Podczas sesji słuchowych Metody TOMATISA® muzyka przekazywana jest przez słuchawki drogą przewodnictwa powietrznego oraz kostnego. Muzyka dociera do przewodu słuchowego przez słuchawki umieszczone na obu uszach oraz za pośrednictwem wibracji oddziałujących na górną część głowy. Dzięki specyficznym ustawieniom programu dźwięk rozchodzi się najpierw przez kości czaszki. W ten sposób układ słuchowy w naturalny sposób przygotowuje się do odbioru dźwięku drogą powietrzną.

Metoda TOMATISA® skierowana jest do dzieci i dorosłych w każdym wieku. Stosowana jest w następujących obszarach:
– Trudności w uczeniu się i zaburzenia mowy – problemy ze skupieniem uwagi, z czytaniem, pisaniem, rozwojem mowy, artykulacją i komunikacją.
– Zaburzenia psychomotoryczne – problemy z motoryką, równowagą, koordynacją, z regulacją napięcia mięśniowego.
– Zaburzenia afektywne i emocjonalne – w przypadku zaburzeń związanych z depresją i stanami lękowymi, przy niskim progu tolerancji na frustrację, łatwym wpadaniu gniew i drażliwość, przy niskiej samoocenie, zachowaniach impulsywnych i nadmiernym stresie.
– Zaburzenia uwagi z współwystępującą nadpobudliwością psychoruchową, zaburzenia koncentracji uwagi, pamięci oraz problemy z planowaniem i organizacją.
– Całościowe zaburzenia rozwoju – dla osób z Autyzmem i Zespołem Aspergera ma na celu poprawę zdolności do nawiązywania relacji z innymi ludźmi.

METODA TOMATISA® wspomaga również:
– Naukę języków obcych – umożliwia uchu skuteczną adaptację do nowych rytmów i dźwięków, pozwala je poprawnie analizować i odtwarzać.
– Kobiety w ciąży – zmniejsza poziom stresu, wspiera przyszłe mamy przez cały okres ciąży, przygotowuje do porodu.
– Młodzież gimnazjalną i licealną przed sprawdzianami końcowymi i testami maturalnymi.
– Rozwój osobisty – powoduje dynamizację mózgu, zwiększenie energii życiowej, a jednocześnie relaksuje ciało.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.tomatis.com/pl

Dokładna lokalizacja